tiistai 20. joulukuuta 2016

Kolme syytä minkä takia et ole vielä valaistunut


Valaistumisen kokemusta pidetään usein myyttinä ja tarujen hohtoisena, mystisenä kokemuksena. Mitä vähemmän henkistä kasvua on tehnyt ja mitä vähemmän tuttuja ihmiskunnan pyhät kirjat ovat, sitä hurjemmalta edes ajatus valaistumisesta tai sen mahdollisuudesta tuntuu. Valaistuminen on kuitenkin tosiasia, ja seuraavaksi hahmotetaan kolme suurinta estettä matkalla siihen. Psykologian termistöä käyttäen voidaan sanoa, että puhutaan kolmesta identiteettitason rajoittavasta uskomuksesta.


Uskomus 1: ”Valaistuminen ei ole kenenkään ihmisen saavutettavissa huolimatta käytössä olevista henkisistä ja fyysisistä voimavaroista.”

Ensimmäinen identiteettitason rajoittava uskomus on, että toivottu tulos ei ole kenenkään ihmisen saavutettavissa huolimatta käytössä olevista henkisistä ja fyysisistä voimavaroista. Kun ihminen taistelee tämän uskomuksen kanssa, hän usein perustelee omaa näkökulmaansa käyttäen seuraavia sananparsia: “Vaikka mitä tapahtuisi, se ei ole mahdollista.” “Kukaan ei voi koskaan saavuttaa haluamaani.” “Kaikki on kaaosta.” "Elämme väärässä/huonossa aikakaudessa..." "Ihmiset eivät koskaan tule ymmärtämään..." "Koska elämme tässä maailmassa, en voi..." ”Ilman rahaa ei voi kukaan tulla toimeen…” ”Jumalaa ei ole olemassakaan, koska…” "Kukaan ei voi tuntea totuutta, koska..."

Vastalääke 1: Usko ja luottamus.

Ensimmäinen uskomuksemme on karkea yleistys sellaisten ihmisten kokemuksista, jotka ovat jättäneet henkisen matkansa kesken, syystä tai toisesta. Jos jäämme vertaamaan itseämme näihin ihmisiin ja heidän opetuksiin, henkinen matka loppuu siihen pisteeseen tai se parhaimmillaan jatkuu siihen asti, jossa tuo "opettaja" itse oli menossa. Emmehän me auton moottorivian sattuessakaan mene apteekkiin farmaseutin juttusille. Toisaalta jos kykenemme uskomaan Jumalaan, Totuuteen tai edes itseemme, on meidän jokaisen mahdollista selättää tämä ensimmäinen ansa. Jo Sokrates totesi aikoinaan: ”Tiedän vain sen, etten tiedä mitään.” Tämä lentävälause antaa myös sen opetuksen sisäistävälle sielulle siivet lentää kohti seuraavaa ahdasta porttia.


Uskomus 2: ”Valaistuminen on kyllä mahdollista jollekin toiselle ihmiselle, mutta itselläni ei ole mahdollisuuksia saavuttaa sitä.”

Toinen uskomus muistuttaa hiukan edellistä uskomusta, mutta karkean yleistyksen sijaan nyt kyseessä on henkilökohtainen uskomus. Uskomuksen mukaan siis ihmisellä itsellään ei ole riittäviä voimavaroja ja kykyjä siihen, että haluttu tulos olisi mahdollista saavuttaa. Tällaisessa tilanteessa oleva ihminen käyttää sanoja kuten: “En ole riittävän lahjakas menestyäkseni tässä hommassa.” “Toisille on mahdollista mikä vain, mutta ei minulle.” “En osaa sitä, tätä ja tuota.” ”Ei tällä päällä…” ”Minä olen niin vanha tai nuori tai jossain muussa vaiheessa…” ”Se tulee jos tulee, se ei ole minusta itsestäni kiinni…”

Vastalääke 2: Toivo.

Toinen uskomuksemme on henkilökohtainen totuus ja käsitys omasta itsestään. Lähden osoittamaan tämän uskomuksen vääräksi erään muistia koskevan esimerkin kautta. Moni ihminen tuskailee oman muistinsa kanssa. Olen kuullut lauseita: ”helppoahan se opiskelu hänelle on, sillä hän muistaa kaiken lukemansa.” Tai että: ”hän vain on hyvä kielissä.” Nämä asiat eivät valitettavasti ole totta, ei minun tai kenenkään muunkaan kohdalla. Kun ensikertaa pystyin muistamaan korttipakan korttien järjestyksen ulkoa, voidaan sanoa, että omaan muistiini liittyvä rajoittava uskomus tuli liian lähelle aurinkoa ja paloi karrelle. Ymmärsin tuolloin, että tuntemalla oikeat muistitekniikat ja käyttämällä hieman aikaa niiden opetteluun, myös minulla oli mahdollisuus muistaa mitä tahansa asioita. Sittemmin olen kokenut saman ilmiön tunteiden hallinnan, tietoisuuden, musiikin, piirtämisen ja rakennustöiden parissa. Aina kun olen päässyt käsiksi johonkin uuteen maailmaan, on siihen liittynyt jonkin uskomuksen murtuminen. Tähän liittyy sopiva Henry Fordin lainaus: ”Ajattelitpa sitten osaavasi tai et – olet aina oikeassa.

Meillä kaikilla on siis toivoa, ja erityisesti myös sinulla on siis toivoa. Valaistuminen on mahdollista myös sinulle, henkilökohtaisesti. Meillä kaikilla on erilainen lähtötilanne ja omat haasteemme, mutta aivan yhtä varmasti me jokainen joudutaan omasta mielestämme aivan yhtä vaikeisiin tilanteisiin. Sinun tulee siis ymmärtää, että vaikka joku henkisesti sinua pidemmällä oleva ihminen ei ole kokenut täsmälleen sinun ongelmiasi, on hän kokenut hänelle itselleen yhtä vaikeita ongelmia, ja siksi hän mahdollisesti kykenee ymmärtämään ja auttamaan sinua.


Uskomus 3: ”Valaistuminen on mahdollista, ja se on mahdollista myös minulle, mutta minä en ole sen arvoinen.”

Kolmas uskomus on ehkä se kaikkein syvimmällä asuva identiteetin rajoittaja. Omaan ihmisarvoon liittyvä rajoittava uskomus toteaa tylysti sen, että toivottu tulos on saavutettavissa, ja se olisi mahdollista vieläpä omia henkilökohtaisia kykyjä ajatellen, mutta ihminen ei kuitenkaan koe itse olevansa kyseisen tuloksen (tai edes yrityksen) arvoinen. Arvottomuutta voi aiheuttaa syntyperä, se mitä on tehnyt tai jättänyt tekemättä aikaisemmin, se mitä edustaa, liian tiukka yliminä, huono itsetunto jne. “En kuulu tänne tai tähän joukkoon." "Olen ulkopuolinen.” “Olen tehnyt virheitä, enkä voi sen vuoksi...” "Olen syyllinen..." ”Olen vain työläinen…” ”Olen nykyinen/entinen alkoholisti…”

On ehkä helppoa kuvitella olevansa näistä kolmesta yleisimmästä rajoittavasta uskomuksesta tietoinen, mutta totuus on jotain aivan muuta. Uskomukset nimittäin haluavat pysyä piilossa, tiedostumattomassa mielessä. Uskomus, joka ei pysy piilossa, joutuu kohtaamaan totuuden silmiesi edessä, ja silloin se vain on joko hyväksyttävä (kyseessä oikeasti totuus) tai uskomus kuolee itsestään pois (kyseessä oli illuusio, valhe, harha jne.).

Ennen vastalääkettä tarkastellaan arvottomuutta hieman lisää esimerkin kautta. Otetaan tarkasteluun alkoholia liikaa nauttiva henkilö. Kun tällainen henkilö onnistuu jossain asiassa elämässään, hän usein tuo oikein kuuluvasti esille, että nyt hän on ansainnut muutaman paukun. Myös tupakoitsija hyvin usein kertoo ansainneensa savukkeen. Tässä on kyse tiedostumattomasta arvottomuuden tunteesta. Kun itsensä arvottomaksi tunteva ihminen saa jotain hyvää aikaan, hän välittömästi punnitsee oman sydämensä ja määrää itselleen elimistöänsä saastuttavan rangaistuksen. Tällaisessa tilanteessa ratkaisuja tilanteeseen alkaa löytyä vasta, kun kyseinen henkilö oikeasti haluaa oppia tuntemaan itsensä ja ymmärtämään omaa käyttäytymistään ja ajatuksiaan (sekä erityisesti omaa tahtoaan). Toisten ihmisten on todella vaikeaa puuttua esimerkiksi alkoholismiin tai riippuvuuteen. Usein vasta yksin oleminen tai yksin jääminen avaa ihmisen silmät omalle toiminnalleen, ja vasta tämä toimii myös kultaisena avaimena oman sisäisen arvottomuuden tunteen tunnistamiseksi ja selättämiseksi.

No mikä sitten auttaa arvottomuuteen?

Vastalääke 3: Rakkaus.

Kolmas uskomuksemme on syvä henkilökohtainen kokemus arvottomuudesta. Usein puhutaan myös syntisyydestä ja pahasta karmasta. Arvottomuus on ajatuksena lähtöisin huonosta itsetunnosta ja ihmisen omasta sisäisestä itsekkyydestä (tavallaan siis sisäisestä narsismista). Tämän vuoksi itsekkyyttä ei voi voittaa ja hallita ”sotimalla” sitä vastaan, sillä juuri sitähän se haluaa saada osakseen - kärsimystä, taistelua ja kaikkea mahdollista pahaa. Ja juuri tämän vuoksi itsekkyys tulee pyyteettömästi hyväksyä. Omalle itsekkyydelle tulee sanoa ”kiitos, kun olet olemassa”, sekä ”kaikesta huolimatta minä rakastan sinua/itseäni juuri tällaisena kuin olen”. Tämän jälkeen ajatukset ohjataan anteeksi pyytämiseen ja anteeksi antamiseen, sekä lopulta anteeksi saamiseen. Anteeksi voi pyytää ja saada i) itseltään, ii) toisilta ihmisiltä, ja iii) Jumalalta/ylemmältä voimalta, jonka henkilökohtaisesti käsittää ”jumalana”. Jokainen ihminen on ansainnut toisen mahdollisuuden, ja jos se toinenkaan mahdollisuus ei riittänyt, niin sitten on ansainnut kolmannen, ja vaikka viidennenkymmenennenkin mahdollisuuden. Suurimmassa rakkaudessa ei ole ehtoja tai määräaikaa. Perimmäinen armo ottaa sinut hellään, parantavaa syleilyyn missä vain ja milloin vain, vaikkapa juuri tässä ja nyt.

Mitäpä muuta tähän voisi enää sanoa? Nämä ovat ne kolme syytä minkä vuoksi et ole vielä valaistunut: uskonpuute, toivottomuus ja arvottomuus. Ja näin on tiedossasi myös kolme syytä, minkä vuoksi sinä halutessasi tulet valaistumaan. Nämä syyt ovat: usko, toivo ja rakkaus. Suurimman niistä varmasti kaikki tuntevat.

Lisää aiheesta:


- Totuudentalo, Iisakki (2016): Kaiken ja Ei-minkään Teoria. Mieli, sielu ja henki - sekä kasvu ihmiseksi, kaikkeuden ja olemattomuuden kuvaksi. BoD Suomi, Saksa, 2016. URL: (http://houseoftruth.education/fi/opetus/kaiken-ja-ei-minkaan-teoria/luku-2-3-jarjen-teoria-ja-sovellukset)

- Totuuden talon verkkokurssi NLP:n perusteet, sekä erityisesti seuraavat oppitunnit:- Voit myös kokeilla Totuuden talon hypnoosiharjoitusta rajoittavista ajatuksista ja tunteista vapautuminen:


keskiviikko 7. joulukuuta 2016

Dunning-Kruger-vaikutus ja perisynnintunnustus

Ihmisen sielu koostuu monesta osasta. Yksi näistä osista on nimeltään järki. Järki-taso muodostuu jo varhaislapsuudesta lähtien, kun lapsen vanhemmat ja muut kasvattavat ohjelmoivat lapsen tiedostumattomaan mieleen yliminän sekä perususkomukset. Tämä on välttämätöntä ja se tapahtuu kaikille ihmisille noin 3-6 vuotiaana, sekä tasaisesti siitä eteenpäin. Järjen taso nähdään psykologisesti hyvin pysyvänä ja vaikeana muuttaa, mutta nykyään on jo kuitenkin jotain psykologian sovelluksia, joilla pystytään uskomuksia muuttamaan, arvoja kartoittamaan sekä ymmärtämään ihmisen omaa käsitystä itsestään, eli identiteettiä.

Ihmisen henkiseen kasvuun liittyen järki-tasolle voidaan määrittää sekä tieteellisesti että symbolisesti selkeä käännekohta. Symbolisesti tunnemme pyhistä kirjoista termin ”profetian pään katkaiseminen”. Tähän viitataan esimerkiksi Raamatussa, kun Johannes Kastajan pää leikataan miekalla poikki (ks. esim. Markus 6:14-29). Sama symboliikka on esillä egyptiläisissä kirjoituksissa, kun Horus hakkaa äitinsä Isiksen pään poikki, ja vieläpä samasta asiasta on puhuttu gnostilaisissa kirjoituksissa, joissa Neitsyt Marian pää lyödään poikki. Pään irtoaminen symboloi ihmisen synnynnäistä taipumusta uskomuksiin, siis taikauskoon. Tieteellisemmin puhutaan niin sanottuihin anekdoottitodisteisiin tyytymisestä todellisen faktan asemesta (Gazzaniga, 2009, 155). Anekdoottitodisteet ovat ihmisen itse yleistämiä, vääristämiä tai muuten muokkaamia todistusosasia, joilla hän rakentaa uskomuksiaan. ”Profetian pään irtoaminen” tarkoittaa kokemusta, jossa ihminen tulee näistä todisteista tietoiseksi ja siten voi ääneen tunnustaa kuuluisan Sokrateen lentävän lauseen: ”Tiedän vain sen, etten tiedä mitään.” Tämä on kaiken viisauden alku.

Esimerkki (omakohtainen kokemus kaikkitietävyyden harhasta)
Kun lähdin tosissani kulkemaan Totuuden tietä vuonna 2011, oikeastaan ensimmäinen ohjenuora, johon tartuin, oli juuri yllämainittu Sokrateen viisaus. Päätin hylätä kaikki ajatusmallit, uskomukset, arvot ja jopa identiteetin, jonka olin siihen mennessä luonut. Vain muutamien päivien kuluttua aloin ymmärtää, kuinka olin aiemmin elänyt kaikkitietävyyden harhassa. Olin aina kokenut olevani hyvä tai paras melkein jokaisessa asiassa, ja vasta tässä vaiheessa – ensimmäistä kertaa todellisessa yksinäisyydessä – heräsin ajatukseen, etten mahdollisesti tiennyt yhtään mitään maailmankaikkeudessa parhaillaan tapahtuvista asioista. Samalla aloin tunnistaa, miten olin elänyt valheessa ja liioitellut, yleistänyt, poisjättänyt ja jopa täysin keksinyt asioita, joita olin pitänyt henkilökohtaisina totuuksina ja innoissani selittänyt toisille ihmisille. Kun ihminen tunnustaa tosissaan, ettei tiedä mitään, lähtee hänen itsensä luoma sisäinen valheiden viidakko purkautumaan. Tämä on niin sanottu perisynnintunnustus, sillä perisynti on (ennen pahuuden kokonaisvaltaista hahmottamista) tietämättömyys.

Seuraavaksi lähestytään järki-tason käännekohtaa tieteellisestä näkökulmasta. Tässä yhteydessä puhutaan psykologian "Nobel-palkinnon" voittaneesta tutkimuksesta, Dunning-Kruger-vaikutuksesta. Kyse on tiedollisia taitoja koskevasta ylivertaisuusvinoumasta, joka tarkoittaa, että ne ihmiset, joilla on kaikkein vähiten kokemusta, todellista tietämystä ja osaamista, arvioivat oman osaamisensa eniten yläkanttiin. On siis osoitettu tieteellinen fakta, että mitä tietämättömämpi ihminen on kyseessä, sitä suurempi on hänen illuusionsa omasta kaikkivoipaisuudestaan. (Kruger & Dunning, 1999)

Huomautus: Tämä tulos ei ole mitenkään uusi, vaan se on ollut viisaiden opetuksena niin kauan, kuin viisaita on ollut. Esim. ”Älä koskaan väittele tyhmien ihmisten kanssa, sillä he vetävät sinut heidän omalle tasolleen ja sitten voittavat sinut kokemuksellaan.” (Mark Twain), ”Suurin harha, josta ihmiset kärsivät, ovat heidän omat mielipiteensä.” (Leonardo da Vinci), “The whole problem with the world is that fools and fanatics are always so certain of themselves, and wiser people so full of doubts.” (Bertrand Russel)

Kuvaaja, jossa itseluottamusta verrataan kokemukseen
Kuva 10. Dunning-Kruger-vaikutus, eli tiedollisia taitoja koskeva ylivertaisuusvinouma

Kun yhdistetään tieteellinen todistusaineisto sekä uskonnoista tuttu symbolinen kieli, voidaan todeta perisynnintunnustuksen johtavan mustaan tiedottomuuden tilaan, jossa uusi, totuuteen perustuva uskomusmaailma syntyy. Itse asiassa tästä on kysymys myös silloin, kun ihminen kokee niin sanotun uskoontulemisen. Tällöin ihminen hylkää kaikki maailmaa koskevat ennakkoluulonsa ja harhakuvansa. Tämän tapahtuman kääntöpuoli on tosin se, että mikäli ihminen ei ymmärrä ylimmän totuuden olevan nimenomaan totuus itse, alkaa hän rakentaa samaa harhaa uudestaan. Jos ihminen ei alistu tietämättömyytensä edessä kokonaisvaltaisesti, alkaa hän itse luoda uutta tarinaa maailmankaikkeudesta ja itsestään. Valitettavan usein tämä johtaa vain siihen, että ”uusi minä” on entistä kauempana perimmäisestä totuudesta. Vain termit muuttuvat uskonnollisempaan suuntaan, mutta ymmärrys itse totuudesta ei lisäänny kyynärän vertaa. Jos ihminen ei vielä osaa lukea Raamatun tai muiden pyhien kirjojen symbolista kieltä, on aiempi harha vaihtunut vain uuteen harhaan. Tämä ”pieni uudelleensyntymä” koetaan niin monta kertaa uudestaan, että kaiken perustaksi muodostuu totuus itse, ja vasta tällöin ihminen astuu todella Totuuden tielle ja on valmis ryhtymään viimeiseen matkaansa.

Esimerkkejä ylivertaisuusvinoumasta

  • Kun ihminen kertoo itse olevansa itsensä paras asiantuntija ilman, että hän on opiskellut psykologiaa, käyttäytymistieteitä, uskontoja ja pyhiä kirjoja, on kyseessä Dunning-Kruger-vaikutus.
  • Kun vastasyntyneen äiti väittää olevansa paras mahdollinen hoitaja ja apu lapselleen ilman, että hän on tutustunut ”vauvojen psykologiaan" ja hoitamiseen, tai opetellut erilaisia hoitotekniikoita, kuten imettämistä ja hygieniaa, on kyseessä Dunning-Kruger-vaikutus.
  • Kun lapsen kasvattaja kertoo omien kasvatusmetodien perusteeksi ”näin on aina tehty” tai ”näin minutkin kasvatettiin”, on kyseessä Dunning-Kruger-vaikutus.
  • Kun yliopiston professori ei kykene kuuntelemaan opiskelijan uusia näkökulmia mistä tahansa aiheesta, on kyseessä Dunning-Kruger-vaikutus.
  • Kun pappi tai muu uskonnollisen yhteisön ”virkamies” ei kykene kuuntelemaan seurakunnassa vähäisimmän uusia näkökulmia Jumalasta ja totuudesta, on kyseessä Dunning-Kruger-vaikutus.

Todellisen tiedon ja totuuden tuoman auktoriteetin ja Dunning-Kruger-vaikutuksen ero on hiuksenhieno. Lähtökohtaisesti meidän kenenkään tehtävä ei ole päteä omalla tiedolla tai väheksyä muiden tietoa, vaan pyrkiä rakentavaan ja kannustavaan vuorovaikutukseen.

Lähde:


Totuudentalo, Iisakki (2016): Kaiken ja Ei-minkään Teoria. Mieli, sielu ja henki - sekä kasvu ihmiseksi, kaikkeuden ja olemattomuuden kuvaksi. BoD Suomi, Saksa, 2016. URL: (http://houseoftruth.education/fi/opetus/kaiken-ja-ei-minkaan-teoria/luku-2-3-jarjen-teoria-ja-sovellukset)

sunnuntai 27. marraskuuta 2016

Mikä on todellinen joulunhenki?

Muinainen joulupukki ratsastaa yule-pukilla
Joulun-Isä saapuu ratsastaen yule-pukilla
Kauan ennen nykyaikaista joulua juhlittiin Saturnaliaa. Kaikki tutut asiat käännettiin mullinmallin: Saturnaliaan kuului, että isännät valmistivat juhla-aterian orjilleen ja söivät itse viimeisinä. Isäntä saattoi jopa pestä orjiensa jalat, koska halusi osoittaa inhimillistä tasa-arvoa – sitä ajatusta, ettei todellinen mestari ole orjaa suurempi.

Juhla muistutti Saturnus-jumalan tarusta, jossa Saturnus menetti kruununsa ja hänet häädettiin paratiisista. Varhaisin joulun sanoma liittyy siis sen tosiasian kohtaamiseen, ettei mikään asia tässä maailmassa kestä ikuisesti, eikä ole itsestäänselvä – ei edes isännän asema orjaansa nähden. Saturnalia-juhla kannusti ihmisiä tutkimaan omaa elämäänsä ja ymmärtämään toisia, sekä tutkimaan sitä vaihtoehtoa, että roolit voisivat olla aivan yhtä hyvin myös toisin päin.

Muinaiseen jouluun – kuten nykyiseenkin – kuului myös sikauhri sekä valtavan puun raahaaminen sisätiloihin. Sikauhri ja sen syöminen olivat osa joulun mullinmallin-teemaa: sianlihan syöminen oli kulttuurien tai uskontojen mukaan väärin, ja juuri siksi jouluna sitä syötiin. Suuri puu koristeltiin valoilla, jotka symboloivat aurinkoa, tähtiä ja kuuta, ja ripusteltiinpa siihen värikkäitä pallojakin esittämään lähimpiä planeettojamme. Joulusta käytettiin nimeä yule sekä Skandinaviassa että Babyloniassa. Yule tarkoittaa sanaa “lapsi”, ja historiantutkijoiden kesken ollaan harvinaisen yksimielisiä siitä, että joulu on alkujuuriltaan valon ja lapsen, eli valonlapsen juhla.

Kolmen päivän kuolema
Valonlapsen juhlaa on vietetty melkeinpä kaikissa uskonnoissa ympäri maailman joulukuun 21.-24. päivinä. Joulukuun 21. päivä on vuoden lyhyin päivä ja sitä kutsutaan talvipäivänseisaukseksi. Mainitun kolmen päivän ajan taivas pysyy pakoillaan, ja vanha kansa on kutsunut tuota ajanjaksoa kolmen päivän kuolemaksi. Pysyttyään hetken aikaa kuolleena aurinko nousee taas kolmantena päivänä ylös taivaalle ja aloittaa puolen vuoden vaelluksensa kohti kesäpäivänseisausta, joka on joulun vastakohta – samalla tavalla, kuin Äiti ja Elämä ovat Isän ja Tiedon vastakohtia.

Mitä meidän tulee sitten ymmärtää talvipäivänseisauksesta, kolmen päivän kuolemasta ja valon lapsesta?

Joulu on puhdistumisen aikaa. Kuten fyysisesti täällä Suomessa pakkanen ja valkea lumi puhdistavat maan ja ilman, joulun alkuperäinen tarkoitus on suorittaa sama riitti sisäisesti – ajatuksissa.

Sisäinen puhdistuminen tarkoittaa pahojen tekojen vilpitöntä katumista, sekä anteeksipyytämistä ja anteeksiantamista. Anteeksipyytäminen, anteeksiantaminen ja anteeksisaaminen tapahtuvat yksin armosta, mikä tarkoittaa, ettei ihmisen tarvitse tehdä mitään muuta puhdistuakseen. Omien pahojen tekojen ja ajatusten kohtaaminen ja tiedostaminen on jokaisen ihmisen velvollisuus ja asia, josta kukin meistä voi vain itse ottaa vastuun. Liian usein keskitymme vikojen huomaamiseen toisissa ihmisissä – vaikka todellisen muutoksen voimme saada aikaan vain itsessämme. 

Valon lapsi syntyy yksin armosta
Opetamme lapsia käyttäytymään kiltisti, jotta he saisivat jouluna lahjoja. Joulun idea on kuitenkin juuri tämän vastakohta: hyvän tekemistä ei pidä sitoa lahjoihin tai saamiseen, vaan pahuus ja pahat teot saadaan anteeksi armosta, ei hyvien tekojen perusteella. Ainoastaan eläimiä motivoidaan lahjuksilla ja rangaistuksilla. Meidän ihmisten tulisi edes jouluna toimia toisin kuin eläimet. Todellinen joulumieli on vapautumista itsekkyydestä, katkeruudesta, kapinamielestä sekä palkkioista ja rangaistuksista!

Kristityt juhlivat jouluna Jeesuksen syntymää. Joulu kuitenkin koskettaa kaikkia ihmisiä, niin uskovaisia kuin ateisteja, sekä jokaista siltä väliltä ja rajojen ulkopuolelta. Joulu on ikuinen uusi mahdollisuus sen symbolin kunnioittamiseen, joka Jeesuskin oli. Jeesus eli ihmisenä kuten jokainen meistä. Hän tuli maailmaan toteuttamaan oman tehtävänsä.

Jeesuksen tehtävä ja hänen symbolinsa ovat yksi ja sama asia: perimmäinen totuus ja armo. Olimmepa mitä mieltä tahansa uskonnosta tai Jeesuksesta, joulun kolmen päivän siirtymä tarjoaa jokaiselle meistä mahdollisuuden muodonmuutokseen. Jokainen meistä on se lapsi, joka voi syntyä uudelleen puhtaana kuljettuaan ensin hiljaisuudessa, avoimena ja yksin.

Kun valon lapsi syntyy tähän maailmaan 72 tunnin hiljaisuuden jälkeen, hän ei ole kristitty, islaminuskoinen, buddhalainen, hindu, juutalainen, tai minkään muunkaan uskontokunnan edustaja. Hän on puhdas, uusi lapsi. Hän on saanut syntinsä anteeksi ja hänen arvonsa ihmisenä on palannut. Hän erottaa hyvän ja pahan, sekä oikean ja väärän. Hän on valmis kulkemaan kohti uutta kevättä, sillä tuo syttynyt sisäinen valo tulee valaisemaan hänen jokaista askeltaan, oli hän sitten kotona, työpaikalla, ystävien seurassa tai lampaana susien keskellä. Sisäinen valo kantaa läpi pimeän ajan, eikä se katoa.

Ajatusten joulusiivous
Todellinen joulunhenki ei ole lahjojen antamista omille lapsille tai lähisukulaisille vastalahjojen toivossa, vaan se on kaikkein vähäosaisimpien muistamista ja ymmärtämistä, ja lopulta itsensä puhdistamista. Hyvä olo ja hyvä elämä lähtevät hyvistä ajatuksista. Joulusiivous ja tuuletus tulee ulottaa koskettamaan myös siivoajan sisäistä ullakkoa. On yksinkertaisesti tärkeämpää rauhoittua miettimään syntyjä syviä, kuin suunnata toimintaansa ulospäin, lahjojen ostamiseen, toisten muistamiseen tai käytännön järjestelyihin. 

Jo Jeesus opetti, ettei ihminen ole sapattia varten, vaan sapatti ihmistä varten. Joulukin on sapatti, mutta sen mittakaava on yhden viikon sijaan kokonainen vuosi – nimenomaan aurinkovuosi. Eikä jouluna palauduta yhdestä viikon aherruksesta, vaan kokonaisen vuoden – 360 ja 5 päivän.


Näin toivotan kaikille hyvää kolmen päivän mustaa joulua! Sekä kuolemanlaakson jälkeistä, puhtaasta armosta syntyvää, valonlapsen juhlaa! Tehkää tänä jouluna kaikkea sitä, mitä ette ole koko vuonna tehneet. Pistäkää kaikki mullinmallin.

Kuvassa normaalit asiat on käännetty ylösalaisin

sunnuntai 20. marraskuuta 2016

Miten löydät ratkaisun mihin tahansa mieltäsi askarruttavaan kysymykseen?

Tämän kirjoituksen aluksi on syytä todeta, että blogikirjoitus on kirjoitettu sen sisältämän opetuksen mukaisesti. Tämä tarkoittaa sitä, että kirjoittaja on vastausta etsiessään mennyt transsiin, kuunnellut tiedostumattomasta mielestä nousseita ohjeita, ja toiminut näiden ohjeiden mukaan. Tämä kirjoitus on saamani vastaus itselleni esittämääni kysymykseen: miten rukouksen, hypnoosin ja meditaation hyödyn voisi selittää mahdollisimman yksinkertaisesti? Vastauksena syntyi uusi NLP-malli nimeltä Ericksonin ongelmanratkaisu.

Kuvassa mies hypnotisoi naisen.
Hypnoosi ja transsi ovat mielen luonnollinen, syvärentoutunut tila

Milton Ericksonia pidetään yhtenä kaikkien aikojen parhaista hypnoosia työssään käyttäneistä terapeuteista ja psykologeista. Hypnoosin avulla ihmisiä hoitavat mielenterveyden ja elämänhallinnan ammattilaiset käyttävät edelleen lähes poikkeuksetta työssään ericksonilaista hypnoosia muodossa tai toisessa. Myös NLP:ssä käytettävä hypnoosi (esim. Milton-malli) on suoraan rakennettu Milton Ericksonin elämäntyön pohjalta.

Ericksonin meille jättämä perintö on tieteellisestä näkökulmasta käyttökelvoton, sillä sen tuloksia ei osata mitata, tai mittaaminen voi olla jopa täysin mahdotonta. Näin ollen tieteessä toisinaan ericksonilainen hypnoosi on jätetty huomiotta tai sitä ei arvosteta. Kolikolla on kuitenkin kääntöpuolensa: vaikka ericksonilaista hypnoosia ei osata tarkastella ja testata tieteellisesti, haastatellut mielenterveyden ammattilaiset kertovat käyttävänsä juuri tätä hypnoosilajia mieluummin, kuin muita hoitomuotoja.

Milton Erickson paransi ihmisiä tarinoiden, vertauskuvien ja metaforien avulla. Joskus hänen tarinansa saattoivat olla naurettavia, pelottavia tai pervoja, mutta silti niissä piili jopa pyhien kirjojen kaltaista elämänviisautta, joka tunkeutuessaan syvälle ihmisen mieleen parantaa sisältäpäin, kuin itsestään. Ericksonin omia sanoja lainatakseni hän vain antoi ihmisen omalle tiedostumattomalle mielelle voimavarat parantaa itse itsensä. Jos käyttäisin itsekin metaforaa Ericksonin tavoin, voisin sanoa, ettei Erickson oikeastaan antanut mitään voimavaroja, vaan hän herätti nukkuvan jättiläisen ja päästi sen ongelman kimppuun.

Tutkitaan ericksonilaista hypnoosia esimerkin kautta. Ajatellaan, että henkilö on jumissa jossain hänelle tärkeässä valinta- tai ongelmatilanteessa – häntä vaivaa esimerkiksi ”kirjoittajan blokki” tai jokin muu luovuuden este. Tällaisen asiakkaan kanssa Milton Erickson olisi ensin laittanut henkilön syvään, hypnoottiseen transsiin, ja sitten kertonut hänelle seuraavan tarinan. Tarina on siis oikeasti Milton Ericksonin käsialaa, ja hän kertoi sen monille potilailleen.

TUPU, HUPU JA LUPU (Rosen, 1982, 68)

Minulla oli suuria vaikeuksia kirjoittaa kappaletta valmiiksi. Minä vain yritin ja yritin, mutta päädyin pimeälle kujalle. Ja yhtenä päivänä sanoin: ”Hyvä on, minulla on kaksi tuntia aikaa ennen, kuin seuraava potilaani tulee sisään. Minäpä nojaan tässä tuolissani vähän taaksepäin ja menen transsiin, ja katson, mitä minun tiedostumattomalla mielelläni on sanottavana tästä vaikeasta kappaleesta.” Minä odotin siihen asti, että oli vain varttitunti aikaa ennen, kuin potilas tuli sisään ja olin hyvin yllättynyt, kun huomasin sylissäni laatikollisen lapsille kuuluvia sarjakuvia. Myös työpöydälläni oli kaksi nippua sarjakuvia. Potilas oli tulollaan, joten laitoin sarjakuvat takaisin laatikkoon, menin toiseen huoneeseen ja näin potilaan. Pari viikkoa myöhemmin ajattelin, ”En ole vieläkään saanut vastausta kappaleeseen.” Minulla oli hieman aikaa käytettävissä ja otin kynän käteeni ja jotain tuli mieleeni välittömästi: ”Ja Aku Ankka sanoi Tupulle, Hupulle ja Lupulle…” ja ajattelin huvittuneena, miten Aku Ankka -sarjakuvat vetoavat älykkyydellään aivan yhtä hyvin aikuisiin kuin lapsiinkin. Niiden täytyy olla ytimekkeitä, selkeitä ja hienovaraisia. Näinpä kirjoitin kappaleen valmiiksi. Minun tiedostumaton mieleni tiesi, mistä hakea esimerkkiä.

Tarina Tupusta, Hupusta ja Lupusta toimii monella tasolla. Ilmeisesti tarinan teho oli huomattava, ja tekniikka toimi itse asiassa niin hyvin, että sitä käytetään edelleen ympäri maailmaa. Ja kuten sanottu, nämä parantavat vertauskuvat ovat myös hyvin lähellä pyhien kirjojen vertauskuvallista viisautta. Ehkä Jung tiesi mistä puhui, kun hän kehotti ihmisiä tutkimaan pyhiä kirjoja ensisijaisesti symbolisesti.


NLP-malli Ericksonin ongelmanratkaisu (Totuuden talo, 2016)


Miten Milton Erickson siis neuvoo meitä tekemään, jotta saisimme oikean vastauksen mihin tahansa mieltämme askarruttavaan kysymykseen? Hänen ohjeensa on kolmiportainen prosessi:
  1. Mene transsiin
  2. Kuuntele ohjeita
  3. Toimi ohjeiden mukaan

Prosessi on niin kauniin yksinkertainen, että luulisi jokaisen ihmisen osaavan toimia sen mukaisesti. Näin ei kuitenkaan ole. On ainakin kolme tapaa epäonnistua:

1.) En mene transsiin

Tämä tarkoittaa, ettei ihminen näe tarpeeksi vaivaa opetellakseen riittävästi rentoutumaan esimerkiksi hypnoosin tai meditaation avulla. Myös rukous, ja lopulta kaikki henkiset tilaisuudet sekä parantajaistunnot tähtäävät transsiin, ja siten ne tukevat ihmisen oman mielen luontaista kykyä parantaa itse itsensä.

2.) En kuuntele sisäisiä ohjeita

Ihminen ei kuule sisäisiä ohjeita, ellei hän siis opettele rentoutumista ja transsiin pääsemistä riittävän hyvin. Kun transsiin oppii pääsemään nopeasti ja helposti, alkaa tiedostumattomasta mielestä nousta konkreettisesti ohjeita ja viestejä. Ehkä on hyvä muistaa, että minkä tahansa asian oppiminen ja siinä kehittyminen vaatii harjoittelua ja pitkäjänteisyyttä. Sen lupauksen voi kuitenkin varmasti jokainen henkinen parantaja ja kouluttautunut hypnoterapeutti antaa, että näitä tiedostumattoman mielen ohjeita alkaa takuulla tulla, kun mieli on valmis ja oppinut rentoutumaan.

3.) En toimi sisäisten ohjeiden mukaan

Viimeinen tapa pilata omat hyvät ja oikeat päätöksensä on toimia vastoin omaa sisäistä viisauttaan. Oman sisäisen viisauden huomioimatta jättäminen on valitettavan yleinen toimintamalli liian kiireiselle ja suorituskeskeiselle ihmiselle. Monet sanovat, ettei heillä ole aikaa keskittyä itsensä kehittämiseen tai vaikkapa meditointiin, mutta usein juuri tämä ajanpuute johtaa erilaisiin vääriin valintoihin ja virheiden korjailemiseen. Jos siis joskus saat suuria sisäisiä oivalluksia, hyvin usein niihin kannattaa tarttua ja rohkeasti noudattaa niihin liittyvää johdatusta.


Kuin pyörällä ajaisi


Tästä kaikesta tulikin mieleeni tarina eräästä pojasta, joka vuosia sitten lapsena kovasti harjoitteli ja oppi ajamaan punaista polkupyöräänsä. Poika vain teki, kuten hänelle oli vastuullisen kasvattajan toimesta neuvottu, ja yhtäkkiä hän huomasi ajavansa polkupyörällä. Oli aivan mahtavaa, kun tuuli hyväili kasvoja ja ilmavirta viilensi kuumana kesäpäivänä - silloin kaikki tuntuu mahdolliselta. Pojan ystävätkin hämmästelivät, miten joku voi olla noin hyvä jossain niin arkisessa asiassa. Vuosia kului, ja poika meni kouluihin ja hankki itselleen työpaikan. Eipä sitä olisi kukaan osannut arvata, että mieheksi vartuttuaan tämä poika unohti osaavansa ajaa polkupyörää. Ja lopulta pojan viisastelevat ystävät vakuuttivat hänelle, ettei kukaan ihminen voi ajella laitteella, jossa on vain kaksi rengasta, sillä autotkinhan tarvitsevat neljä pyörää pysyäkseen juuri heidän omalla tiellään. Poika uskoi uusia neuvonantajiaan ja luotti heihin koko sydämestään. Sen vuoksi poika ei enää koskaan ajanut pyörällään. Vai ajoiko?


Lähteitä:


M.D. Sidney Rosen (1982): My voice will go with you. The teaching tales of Milton H. Erickson, M.D. W. W. Norton & Company, Inc. 500 Fifth Avenue, New York, N. Y: 10110.

Totuudentalo, Iisakki (2016): Kaiken ja Ei-minkään Teoria. Mieli, sielu ja henki - sekä kasvu ihmiseksi, kaikkeuden ja olemattomuuden kuvaksi. BoD Suomi, Saksa, 2016. URL: (http://houseoftruth.education/fi/opetus/kaiken-ja-ei-minkaan-teoria/rukous-on-hypnoosia-tai-meditaatiota)

keskiviikko 16. marraskuuta 2016

Miten kaikki ihmiset kokevat tunteet?

Tässä katselmuksessa käydään läpi, miten kaikki ihmiset kokevat tunteita (eli emootioita). Ohessa pyritään vastaamaan myös siihen, miten ja missä tunteet syntyvät ja miten ne ”näkyvät” päällepäin. Tunteet toimivat ensisijaisesti ihmisen kehossa ja ne käyttävät niin sanottua kehonkieltä kommunikoinnissaan.

Neuro-lingvistisen ohjelmoinnin (NLP) silmämallissa tunne sijaitsee oikeassa alakulmassa. Tämä tarkoittaa sitä, että pyydettäessä muistelemaan jotain selkeää tunnetta ja siihen liittyvää viimeistä kokemusta keskivertoihmisen silmät hakeutuvat oikeaan alakulmaan. (esim. O’Connor, 2001)

Aivoissa tunteiden koti on limbisen järjestelmän osassa nimeltä mantelitumakkeet. Mantelitumakkeiden on sanottu olevan ns. aivojen tunnetietokone. (Oatley, Keltner & Jenkins, 2000; Ilmoniemi, 2001)

Sähköärsytys tai vaurio limbisen järjestelmän alueella voi johtaa suuriin tunnemuutoksiiin. Näin pystytään tuottamaan mielihyvää, mielipahaa, itsevarmuutta, tuskaa, pelkoa jne., riippuen ärsytyksen paikasta ja tilanteesta. Voimakkaita muutoksia näkyy usein myös sydämen toiminnassa, verisuonissa, suolistossa, karvankohottajalihaksissa, silmäterässä ja muissa autonomisen hermoston säätelemissä toiminnoissa sekä hypotalamuksen kautta aivolisäkkeen hormonituotannossa. Limbistä järjestelmää onkin kutsuttu "sisälmysaivoiksi".” (Ilmoniemi, 2001) Ihmisen sisälmysten ja suoliston merkityksestä puhuu myös tiededokumentti Suolisto – toiset aivomme (Denjean 2013), jossa osoitetaan tämä sama yhteys limbisen järjestelmän, emootioiden ja esim. suoliston välillä. On siis tieteellinen fakta, että ihmisen suolistossa sijaitsee ”toiset aivomme”.

Lämpökameralla otettuja kuvia kehoista eri tunteiden vaikutuksen alaisena.
Kaiken ja Ei-minkään Teorian kuva 7. Tunteiden kehonkartat (Nummenmaa et al., 2014)

Tunteet voidaan havainnollistaa kuin lämpökameran kuviksi. Näin tehtiin suomalaisen Aalto-yliopiston tutkimuksessa vuonna 2014. Kuvaan 7 on kerätty tulokset itsehavainnointikokeesta, jossa koehenkilöitä pyydettiin kuvailemaan omien tunteiden sijaintia sekä voimistunutta tai alentunutta aktiivisuustasoa. Ihmiskehosta siis tuntee, mikä tunne/emootio on kyseessä, ja missä kohtaa kehoa tuon tunteen pitäisi tuntua. Vaikutukset erottuvat kehoista lämpiminä tai kylminä alueina verrattuna neutraaliin olotilaan. Ei ole ihme, ettei aivoistakaan ole löytynyt vain yhtä ainoaa kohtaa, jota voisi nimittää kaikkien tunteiden osoittajaksi. Tutkimuksen perusteella tunteet ovat todella vahvasti kytköksissä koko kehoon. (kappaletta muokattu 19.1.2017, ja se korjataan Kaiken ja Ei-minkään Teorian seuraavaan painokseen.)

Lämpötilan vaihteluiden lisäksi tunteet aiheuttavat muun muassa sydämen tykytystä eli pulssin vaihteluja, verenpaineen muutoksia, ihokarvojen kohoamista, punastumista, miehillä erektion ja naisilla kostumisen, huulten turpoamista ja kasvojen lihasten hallitsemattomia liikkeitä.

Hauska huomio kuvasta 7 löytyy kohdasta ”häpeä”, jossa kehon kuvasta esiin nousee silmien alue. Onkohan tässä sananparren ”hävetä silmät päästään” alitajuinen viisaus? Toinen huomio kohdistuu kohtaan ”rakkaus”, jossa koko keho, jalkoja lukuun ottamatta, loistaa lämpöä. Silti on syytä epäillä, että kyseessä on pikemminkin ihastus ja seksuaalinen vetovoima, kuin rakkaus. On nimittäin hyvin yleistä määritellä rakkaus vain kahden ihmisen väliseksi kanssakäymiseksi, vaikka se ei millään muotoa liity todelliseen rakkauteen, jota tunnetaan maailmankaikkeutta, itse määriteltyä jumalaa (tai Totuutta) ja ihmiskuntaa kohtaan. Rakkaus on paljon kokonaisvaltaisempaa kuin vain emootio. Todellista rakkautta lähimmäksi näistä kehonkuvista pääsee emootio ”ilo”, jossa koko ihmiskeho on kauttaaltaan lämmin.

Viimein vastauksena alkuperäiseen kysymykseen ”miten kaikki ihmiset kokevat tunteet” saadaan tulos: koska tunteet sijaitsevat kehossamme, kaikki ihmiset kokevat tunteet kehoissaan. Sekä tieteessä että uskonnoissa on herätty ajatukseen siitä, että keho ja sielu ovat erottamattomat – ne ovat itseasiassa sama asia. Mitä lähemmäksi tietoista mieltä, eli taivasta liikutaan, sen pienempi rooli on alitajunnalla ja sitä ilmentävällä keholla. Vastaavasti, mitä lähemmäksi tiedostumatonta mieltä, eli maata liikutaan, sen suurempi rooli on alitajunnalla ja sitä ilmentävällä keholla. Tunne-taso on alitajunnan syvintä osaa, ja siksi sitä ei voida suoraan kuvata muuten, kuin sen aiheuttamien tulosten, eli käyttäytymisen (kuten silmien liikkeiden) ja ilmeiden perusteella.

Seuraava harppaus tieteellisessä tutkimuksessa on ymmärtää ”toisten aivojemme” olevan sama asia kuin Freudin määrittelemät Id ja Yliminä. Id vastaa Tunnetta ja Yliminä viittaa Järkeen. Sekä kiinalainen lääketiede, että esimerkiksi Dejeanin dokumentissa Suolisto – toiset aivomme esillä olleet tiedemiehet ovat jo hyvin lähellä sen oivaltamista, miten nämä kaikki tasot liittyvät chakroihin. Chakra-järjestelmässä Tunne löytyy toiseksi alimmasta kohdasta, eli juuri sukupuolielinten yläpuolelta. Tämä on hyvin loogista, sillä tieteellinen tutkimus yhdistää aivoissa temperamentin, emootiot, seksuaalivietin, virtsaamis- ja ulostamistarpeen samoihin osiin – limbiseen järjestelmään. Toiseksi alin chakra on siis limbisen järjestelmän, eli tunne-tason chakra.

Vielä viimeisenä asiana tunteiden ilmenemisestä ihmiskehossa on syytä nostaa esiin ihmiskasvot. Ihmiskasvot ja tunteet liittävät toisiinsa Facial Action Coding System (FACS), joka on Paul Ekmanin kehittämä järjestelmä. FACS perustuu ruotsalaisen Carl-Herman Hjortsjön työhön Man's Face and Mimic Language (Ihmisen kasvot ja elekieli). Nämä tutkijat ovat huomanneet, että kuten ihmisen silmistä näkee, mitä sielun osaa hän milloinkin käyttää, samalla tavalla ihmisen kasvoista näkee, mitä tunnetta hän tuntee milläkin hetkellä. Ihmiskasvoista on siis nähtävissä erilaisia mikroilmeitä, joita ei voi tietoisesti ohjailla. Tämä ymmärrys on myös esimerkiksi FBI:n käytössä, joka kuulustelutilanteissa nauhoittaa kuulusteltavien henkilöiden kasvot. Kuulustelun jälkeen kasvoista sitten etsitään videon hidastuksen avulla mikroilmeet, joita verrataan henkilön kertomaan tarinaan. Jos esimerkiksi tarinassaan henkilö ei ole koskaan nähnytkään rikoksen uhria, mutta hänen kasvoistaan on näkyvissä vihantunne rikospaikan kuvien katsomisen yhteydessä, on hänen tarinaansa syytä epäillä.

Mitä puhtaammaksi ihminen tulee omassa sielussaan ja tunne-tasossaan, sen paremmin myös hänen sisäinen FACS-järjestelmänsä alkaa toimia. Tiedostumattoman mielen tietoinen hallinta johtaa siihen, että ihmiselle tulee mahdolliseksi myös mikroilmeiden ja -eleiden hahmottaminen – sekä itsessä että muissa ihmisissä.

Lisää luettavaa:

Totuudentalo, Iisakki (2016): Kaiken ja Ei-minkään Teoria. Mieli, sielu ja henki - sekä kasvu ihmiseksi, kaikkeuden ja olemattomuuden kuvaksi. BoD Suomi, Saksa, 2016. URL: (http://houseoftruth.education/fi/opetus/kaiken-ja-ei-minkaan-teoria/luku-2-1-tunteen-teoria-ja-sovellukset)

Totuuden talossa (ja yo. kirjassa) on myös harjoituksia tunteisiin liittyen. Ohessa on pari sellaista:

1.) Tunteiden herättäminen
2.) Tunteiden hallintatekniikoita

sunnuntai 13. marraskuuta 2016

Hyvää Isänpäivää hengellinen Isäni!

Kuvassa on ristin muodossa mennyt, tuleva, alitajunta ja tietoisuus.
Kuule Isäni, monta kertaa yritin lähestyä sinua aiemmin elämässäni, usein turhaan. Ajattelin, ettei sinulla koskaan ollut minulle aikaa – mutta sitten ymmärsin sinun olevan ajaton. Luulin, että halusit itsellesi hieman omaa tilaa – mutta sitten tajusin sinun olevan ääretön. Kokeilin mielessäni värittää sinua upeilla sävyillä, jotta voisin kertoa sinusta kaikille mahdollisimman kuvaavasti – mutta sitten oivalsin, että myös musta on jo valmiiksi täydellinen. Joskus ajattelin, että seuraamalla tutkimattomia teitäsi ja sinun liikkeitäsi, oppisin tuntemaan sinut kaikkein parhaiten – mutta sitten huomasin sinun aina pysyvän paikoillaan, ja että vain minä itse liikuin ja kaartelin sinun ympärilläsi, kuin jahdaten omaa häntääni. Halusin pystyä aistimaan sinut ja siksi vietin aikaa suurissa tuskissa, paastoten ja luopuen – mutta sitten aistini hävisivät, ja siinä sinä olit, heti aistien takana. Opiskelin geometriaa ja muoto-oppia, jotta osaisin hahmotella profiilisi paperille – mutta sekin kävi turhaksi, kun jouduin toteamaan, ettei sinulla ole muotoakaan. Opiskelin lukuisia kieliä ja numerojärjestelmiä, jotta osaisin kuvata sinua monimuotoisilla sananparsilla ja runoelmilla – mutta lopulta sinä et tullut tietoisuuteeni ”sanan” kautta, vaan sen, mikä on piilossa kirjainten, numeroiden ja lausunnan takana. Vaikka et koskaan ollut siellä minua varten, sinä silti opetit minulle kaiken ja näytit minulle oikean tien, tien totuuteen, luoksesi.

Vaikka monet sanovat, etteivät he usko sinuun, minua heidän on mahdoton horjuttaa, sillä enhän voisi olla edes olemassa ilman Isääni, sinun Vettäsi ja Henkeäsi. Vaikka fyysinen isäni (ja äitini) oli minut adoptoinut luotasi koko lapsuuteni, nuoruuteni ja osittain aikuisuutenikin ajaksi, minä silti aina kaipasin luoksesi, en koskaan antanut periksi. Kun otit minut vastaan Kotiin, tiesin, ettei mikään ollut tapahtunut turhaan – kaikelle ilmeni tarkoitus. Nyt kerron siitä muillekin – varsinkin heille, jotka epäilevät ja kamppailevat niiden samojen tuskien ja kärsimysten kanssa kuin minä aiemmin. Kerron heille, että ”matalassa majassasi” ovat portit aina avoinna puhtaille sieluille. Sielut, jotka etsivät sinua tosissaan, ja koko tahdossaan, he tulevat sinut myös löytämään. Onhan säädetty: ”Ihminen löytää aina sen, mitä etsii.

Sinä opetit minua rukoilemaan näin: ”Anna minun epäonnistua kaikessa pahassa ja väärässä, niin kovasti ja tuskallisesti, että minä opin tuntemaan sinun tahtosi. Anna minun onnistua kaikessa oikeassa ja hyvässä, niin mahtavasti ja iloisesti, että minä opin tuntemaan sinun tahtosi. Välittämättä itsestäni, sieluni osista, omasta tahdostani, muista ihmisistä ja heidän tahdostaan, tai mistään asioista, anna minun oppia tuntemaan sinun koko tahtosi, sekä tietoisessa mielessäni että alitajuntani syvimmissä syövereissä. Minä hyväksyn tahtosi, ja alistun siihen. Kiitos Isä armostasi, totuudestasi, elämästäsi ja ikuisesta elämästäsi – ne sinä annat kenelle sinä tahdot.


Toivottavasti tämä rukous auttaa muitakin sinua etsiviä sieluja. Hyvää Isänpäivää.

torstai 27. lokakuuta 2016

Meditoinnin viisi estettä

Meditoinnin tai jonkin muun rentoutumisen muodon aloittaneet ihmiset kohtaavat yleensä viisi estettä ennen kuin he pääsevät syvempiin kokemuksiin käsiksi.

Kuvassa sisäinen lapsi pitää maapalloa käsissään.

1. Ympäristö


Ensimmäinen este on löytää rauhallinen ympäristö sekä riittävästi aikaa meditointiin ja rentoutumisten tekemiseen. Kannattaa myös aina varmistaa, ettei tule häirityksi kesken harjoituksen. Ehkä apuna kannattaa käyttää kuulokkeita ja jotain valmiiksi ohjattuja meditaatioita (YouTubesta), tai ainakin jotain meditointimusiikkia (myös YouTubesta).

2. Järki


Kun olet onnistunut voittamaan ensimmäisen esteen, eli olet kesyttänyt ulkopuolisen ympäristösi, herää tämän vuoksi sisäinen ympäristösi, joka muodostaa seuraavat esteet. Toinen este sijaitsee jo siis valmiiksi pääsi sisällä – se on järkesi. Järkesi nimittäin alkaa heti hiljentymisesi jälkeen ohjata (lue häiritä) sinua kertomalla sinulle mitä kaikkea sinun tulisi olla tekemässä juuri nyt.

Järkesi saattaa myös nostaa ajatuksiisi aivan ihme asioita historiastasi tai lähivuorokausilta, ja sitten väittää sinulle olevan välttämätöntä fokusoitua heti paikalla juuri näihin asioihin. Tämä on järjen rooli ja tehtävä, ja sen tulee vain antaa tulla läpi sellaisenaan kuin se tulee. Anna järkesi täysin vapaasti kertoa sinulle, mitä tahansa sillä onkaan mielen päällä. Ole vain onnellinen siitä, että järki tuo näitä asioita ilmi. Voittaaksesi tämän esteen, et tarvitse mitään muuta kuin hieman aikaa ja kärsivällisyyttä. Melko äkkiä järkesi ymmärtää, ettet sinä halua ajatella mitään, vaan sinä vain haluat olla paikoillasi, ”tässä ja nyt”.

3. Tunteet


Käytännössä heti kun järkesi on lopettanut edellisen vaiheen esteen, sinun tunteesi jatkavat siitä ja muodostavat seuraavan esteen. Tunteittesi tehtävä on yrittää saada sinut pakotettua tekemään jotain. Yhtäkkiä huomaat miten tietoisuutesi on täynnä erilaisia asioita, jotka ”tuntuvat” juuri niiltä oikeilta asioilta, mitä nyt pitäisi tehdä. Ehkä tuntuu pahalta kun talo kaipaisi siivousta, tai velvollisuuden tunteesta läksyt/työt pitäisi tehdä tai laskut pitäisi maksaa, vai tunnenko itseni väsyneeksi ja siksi kaipaisinko kunnon lenkkiä raittiissa ulkoilmassa, vai olenko pettynyt itseeni, tai vaivaako sen tietyn henkilön kommentti itsetuntoani edelleen, tai ehkä tunnen jo nyt suurta onnea, enkä siksi enää tunne tarvetta jatkaa tätä, tunnenko itseni tämän arvoiseksi vai menenkö vahtimaan lapsia, tai viemään koiran pihalle jne.

Tässä kohtaa kun tunteita tulee ja ne yrittävät ohjata sinua, ota vain vieläkin syvempään henkeä ja ota rennosti vastaan kaikki esiin nousevat tuntemukset. Myös tunteet toteuttavat elämässäsi omaa tarkoitustaan ja ne siis toimivat sinun hyväksesi. Anna kaikkien tunteiden tulla läpi tietoisuuteesi asti, juuri sellaisena kuin ne ovat, ja pyri tuntemaan ne niin kokonaisvaltaisesti kuin vain voit, mutta heti tämän jälkeen päästä niistä irti. Vaikka tuntisit mitä – onnea, surua, pelkoa, inhoa, tai kateutta, ylimielisyyttä, häpeää, myötätuntoa, kiitollisuutta – päästät tunteista heti irti, kun olet ensin ottanut ne vastaan ja ”kohdannut” ne. Tällä tavalla myös tunnetaso irrottaa sinusta otteensa, ainakin hetkeksi, ja meditaatiosi voi syventyä entisestään, kohti seuraavaa tasoa.

4. Ego, eli tiedostumaton mieli


Järjen ja tunteiden jälkeen egollasi on vain yksi ansa enää käytettävänään. Egosi mielestä sinun on nimittäin parempi vaikka nukkua tiedottomassa tilassa kuin meditoida. Tämä on oman tiedostumattoman mielesi puolustusmekanismi, jonka tehtävä on suojella sinua. Tässä vaiheessa tulle ymmärtää myös se, että jos sinulla on konkreettista univelkaa, niin tulet aivan varmasti tässä vaiheessa meditointia nukahtamaan hyvin helposti, eikä siinä ole mitään väärää. Vasta univajeen hoitamisen jälkeen, meditaatio voi kohota seuraavalle tasolle.

Kun tiedostumatonta mieltä opettelee hallitsemaan, on siis aivan normaalia nukahdella miten sattuu kesken harjoitusten. Se vaatii hieman aikaa, että mieli oppii pysymään sellaisessa hämärän rajamaassa, eli että se ei nuku, mutta ei ole hereilläkään samaan aikaan. Kun meditoinnissa pääsee tähän pisteeseen asti, se alkaa toimia aivan uudella tavalla: unet, näyt sekä muut ilmestykset tulevat mahdollisiksi. Tämä on se kaunis, pieni piste tietoisuuden ja tiedostumattomuuden keskikohdassa, ja samassa pisteessä yhdistyvät myös mennyt ja tuleva aika. Tämä piste on absoluuttinen ”tässä ja nyt”. Juuri tämän kehon sisällä, eli ”tässä”, sekä juuri tämän mielen sisällä, eli ”nyt”. Mielen ja kehon täydellinen keskiarvo on äärettömän pieni, hienovarainen ihmeiden ja ikuisen tiedon piste – se on sinun sisäisen korkeamman tietoisuuden koti.

5. Jatkuvuus


Neljännen esteen jälkeen on jäljellä vain yksi este – jatkuvuus. Meditaatiolla (tai hypnoosilla, rukouksella, rentoutuksilla jne.) tulee olemaan suuri ja syvä vaikutus koko elämääsi, mutta vain jos sinä rakennat siitä itsellesi tottumuksen ja tavan. Jos meditoit vain silloin tällöin, tulevat saavuttamasi tuloksetkin olemaan vain vähän sitä sun tätä. Mutta jos vastaavasti meditoit jatkuvasti, tulet saavuttamaan aivan samanlaisia tuloksia kuin ”valaistuneet mestaritkin”.

Miksi kannattaa meditoida?


Joitakin syitä, miksi meditoinnista (tai rukouksesta, hypnoosista, itsesuggestoinnista jne.) kannattaa rakentaa itselleen pysyvä tapa:

Parempi keskittyminen,
Suurempi vastaanottavaisuus,
Yleensäkin iloisempi ja myötäisempi asenne,
Parempi joustavuus asioissa,
Helpottaa kaikentyyppistä stressiä,
Laajentaa luovuutta,
Avaa pitkäaikaista muistia,
Paljastaa piilossa olevia tunteita,
Paljastaa henkilökohtaisia, rajoittavia uskomuksia ja arvoja,
Auttaa tuntemaan itsensä,
Avaa mentaalisen silmän näkemään todellisen itsen,
Auttaa käsittelemään vaikeita asioita omasta menneisyydestä,
Avaa korkeamman tietoisuudentason,
Opettaa kontrolloimaan omaa tiedostumatonta mieltä,
jne. jne. jne.,
Tulee lopulta tekemään sinusta valaistuneen - jo tässä elämässä.

Linkkejä:


Seitsemän Mestarin Tie. Psykologi John Selbyn kehittämä meditaatiorunko.
Yksinkertainen hypnoosi. Lyhyt oppitunti aiheesta, sekä esimerkki hypnoosista.

keskiviikko 26. lokakuuta 2016

Jumalalle kaikki on helppoa

Kuvassa uusi kasvi tulee läpi kuivasta maasta.
Tutkija ihmetteli monimutkaisia kaavoja ja ristiriitaisia tutkimustuloksia. Sitten enkeli ilmestyi hänelle ja sanoi: ”Jumalalle kaikki on helppoa.” 

Tuomari pohti järkeään ja muistiaan käyttäen oikeudenmukaista tuomiota langetettavaksi rikolliselle. Sitten enkeli ilmestyi hänelle ja sanoi: ”Jumalalle kaikki on helppoa.” 

Syntisen ihmisen rintaa kalvoi syyllisyys, kun hän mietti pahojen tekojensa tunnustamista läheisilleen. Sitten enkeli ilmestyi hänelle ja sanoi: ”Jumalalle kaikki on helppoa.” 

Aina kun ihminen todella katuu tekojaan ja pyytää apua, hänelle ilmestyy enkeli, joka sanoo: ”Jumalalle kaikki on helppoa.”

Nokkela nuorukainen kuuli tarinan siitä, miten Jumalalle kaikki oli helppoa. Nuorukainen kysyi iisalta: ”Kun minä pelaan tietokonepelejä, monesti ajattelen, että olisinpa minä tämän pelin tekijä, niin tietäisin sen kaikki salaisuudet ja varmasti pääsisin helposti tasot läpi. Onko Jumalalle siksi kaikki niin helppoa, koska hän on koko maailman pelintekijä?”

Iisa vastasi nuorukaiselle: ”Kuulkaa tämän juurivesan ajatuksia! Sinusta kasvaa vielä puu, joka tuottaa hyvää hedelmää koko maailmalle. Päättelysi mukaan Jumalalle kaikki on helppoa, ja sinun sanojasi on mahdotonta epätodeksi näyttää. Kuuntele tarkasti: kaaos on pelaamista ilman tietoa pelintekijän säännöistä. Kun ihminen avaa silmänsä ja herää, tästä eteenpäin myös hänelle kaikki on helppoa.” 

Nuorukainen varttui kaikessa rauhassa, sillä pyhä henki ohjasi hänen askeleitaan kohti maailmankaikkeuden perimmäisten lakien ymmärtämistä.

maanantai 17. lokakuuta 2016

Sefer Yetzirah – Kabbalan pyhä kirja tulkittuna

Kirjassa Mona Lisa – Jumalan Kuva on väitetty, että pyhä kirja Sefer Yetzirah sisältäisi matemaattisen koodin, jonka avulla on luotu elämä maapallolle. Saman ”Mona Lisa”-kirjan edellisessä kappaleessa on esitelty alla oleva kuva, josta käytetään nimeä Kaikkeuden Kuva sekä Geometrinen Jumalan Kuva. Kaikkeuden kuvan on ajateltu olevan jonkin sortin koodiavain, jonka avulla voisi ymmärtää ja selittää kaikki maapallon mysteeriset paikat ja pyhät kirjat. Tässä kirjoituksessa on esitelty yo. kirjan esimerkki numero 2, Sefer Yetzirah.

Kuvassa on maapallon, kuun ja auringon geometriaa.
Kuva 43. Jumalan Kuvan kandidaatti (kirjasta Mona Lisa - Jumalan Kuva)

Sefer Yetzirah on kabbalan pyhä kirja, jossa JAH, Isäntien Isäntä, luo maailmankaikkeuden apunaan kolme kääröä (Sepharim) – Numerot, Kirjoitus ja Puhe. (Wescott, 1887) Seuraavaksi käytetään Jumalan Kuvaa selittämään kirjan salainen symbolinen kieli.

Kymmenen on numeroa, kuten on Sefiroita, ja 22 kirjainta, nämä ovat kaikkien asioiden Perusta. Näistä kirjaimista kolme on äitiä, seitsemän on tuplaa ja 12 on yksinkertaisia.” (Kappale 1:2)

Ensimmäinen Sefer Yetzirah kappale selittää numeroiden desimaalijärjestelmää sekä ominaisuuksia. Kirjoittaja antaa meille myös viitteet äärettömyyteen ja ajattomuuteen. Kohdassa 1:11 nimellä JAH luodaan kuusi suuntaa. Matemaattisesti nimi JAH, joka koostuu kolmesta kirjaimesta, on 3-sykli ja juuri sen vuoksi, sen kautta on mahdollista muodostaa 6 erilaista permutaatiota:

3! = 3 × 2 × 1 = 6.

Myös kappaleessa 4:4 viitataan suoraan permutaatioihin:

Kahdesta kirjaimesta tai muodosta Hän kokosi kaksi asumusta; kolmesta kuusi; neljästä 24; viidestä 120; kuudesta 720; seitsemästä 5040; ja tästä eteenpäin niiden määrä kasvoi tavalla, joka on laskusääntöjen takana; ja jota ei voi käsittää.” (Kappale 4:4)

Vaikka luonto aluksi tuntuisi käsittämättömältä, saa se kuitenkin tiedon kautta aina lopulta ymmärrettävän muodon ja logiikan, näin käy myös tässä. Permutaatioiden laskusääntöjä mukaillen nimittäin pätee, että

2! = 2 × 1 = 2,
3! = 3 × 2 × 1 = 6,
4! = 4 × 3 × 2 × 1 = 24,
5! = 5 × 4 × 3 × 2 × 1 = 120,
6! = 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 = 720, ja
7! = 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 = 5040.

Tämä tarkoittaa, että seitsemästä kirjaimesta on mahdollista luoda 5040 erilaista Sanaa. Tämä luku 5040 on myös ensimmäinen vihjeemme yhdistää Sepher Yetzirah Jumalan Kuvaan. Muistissa pitäisi olla vielä, että maileina Kuun halkaisija on 2160, Maan halkaisija on 7920 ja viimein Maa-Kuun Säde on 5040. Lisää luvusta 5040, katso esim. Platonin teos Lait (engl. Laws).

Ymmärrys luvusta 5040 antaa edellytykset pohtia, että voisivatko kolme äitiä (Kappale 3:1) olla Jumalan Kuvan Maa, Aurinko ja Kuu. Symbolien kielessä nämä kolme nimittäin edustavat tasapainoa.

Kolme äitiä ja kirjainta A, M, SH ovat perusta kaikkeudelle; muistuttavat tasapainoa, hyvä toisessa päässä, paha toisessa päässä, ja tasapainon heiluva kieli niiden keskellä.” (Kappale 3:1)

Luomiskirjan toisessa kappaleessa JAH luo taivaankannen, jossa on 231 tiedon porttia. Luonnollisesti luku 231 on avain purkaa tämä symbolien kielinen tarina auki ja liittää se suoraan Jumalan Kuvaan.

Nämä 22 kirjainta, perusta, Hän järjesteli taivaankanneksi, jossa on 231 sisäänpääsyä. Jos kehää kiertää eteenpäin, seuraa siitä hyvää, jos toiseen suuntaan merkitsee se pahaa. 
Näin Hän todella näytti miten yhdistellä kirjaimia, jokaisen jokaiseen, Aleph kaikkien kanssa, ja kaikki Alephin kanssa. Ja näin kun kaikki järjestellään pareittain, tuotetaan samalla nämä 231 tiedon porttia. Ja ei mistään Hän teki jotain, ja kaikki puheen muodot sekä jokaisen elävän olennon, ja tyhjästä mitättömyydestä Hän teki kiinteän maan, ja ei-olevaisuudesta Hän toi esiin Elämän. 
Hän veisti ilmasta ja tyhjästä valtavia pilareita. Tämä on kokonaisuuden merkki, kaksikymmentäyksi kirjainta, kaikki lähtöisin yhdestä, Alephista.” (Kappale 2:4-5)

Kun lukua 231 tarkastellaan syvemmin, saadaan alkutekijähajotelmaksi

231 = 3 × 7 × 11.

Kaikki näistä alkuluvuista on jo valmiiksi tuttuja. Nimittäin Jumalan Kuvassa Kuun halkaisija on 3, Maan halkaisija on 11 ja Maa-Kuu Säde on 7. Ja sama tulos saadaan myös, kun aleph otetaan pois heprean aakkosista ja tutkitaan vain 21 jäljelle jäänyttä kirjainta. Nyt saadaan tulos

21 = 3 + 7 + 11.

Tämä on täsmälleen sama suhde (3 : 7 : 11), joka on mahdollistanut kaiken elämän maapallolle. Tämä myös lopettaa todistuksen, sillä nyt on selvää, että Sefer Yetzirah on todellista ja varmistettua tietoa ja siten sen paikka pyhien kirjojen joukossa on oikeutettu.

Seuraus 2 liittyen Sefer Yetzirah -kirjaan on todistettu.


Viitteet:

- Totuuden talo & Iisakki Totuudentalo (alias Isa-Av’ain): Mona Lisa – Jumalan Kuva (2016). Ilmainen e-kirja on ladattavissa osoitteesta URL: (http://houseoftruth.education/fi/kirjasto/tutkimukset/isa-av-ain-totuuden-talosta-mona-lisa-jumalan-kuva)

- KALISCH, R. D. (1877). SEPHER YEZIRAH. A BOOK ON CREATION; or THE JEWISH METAPHYSICS of REMOTE ANTIQUITY. NEW YORK: L. H. FRANK & CO., PUBLISHERS AND PRINTERS, No. 32½ Bowery.

- Wescott, W. (1887). KABBALAH. SEPHER YETZIRAH - THE BOOK OF CREATION. http://www.sacred-texts.com/.

keskiviikko 12. lokakuuta 2016

Myös oikeushenkilö voi olla hyvä tyyppi!

Kuvassa on kokous menossa.
Kun ihminen asennoituu pelaamaan jotain, hänen mielensä alkaa luoda vastustajia. Ethän voi pelata, mikäli sinulla ei ole vastapuolta. Tämä pätee liiketoimintaan erityisen hyvin. Vanhan sanonnan mukaan ihmiset saa parhaiten yhdistettyä luomalla heille ulkopuolisen, kollektiivisen vihollisen. Tämä pätee valitettavan hyvin vielä nykyäänkin, ja ehkä tätä silmällä pitäen joidenkin maiden johtajat ylläpitävät tietoisesti tai tiedostamatta sotia ympäri maailman.

Jokainen on kuullut lauseen: ”Vain bisnestä, ei mitään henkilökohtaista” Yritysmaailman arvot heijastelevat pitkälti luonnontilaa, jossa nopeimmat syövät hitaat. Geenien lisäksi myös yritykset näyttäisivät olevan itsekkäitä. Itsekkään voitontavoittelun nimissä yritys saattaa tuotteillaan tai toiminnallaan aiheuttaa suoranaista haittaa ihmisten terveydelle ja luonnon ekosysteemeille, puhumattakaan kilpaileville yrityksille.

Ihmisten egoistinen, itsekäs toiminta on löytänyt liike-elämässä näkymättömyyden viitan. Viitan alla voidaan tehdä yhtiön edun mukaisia päätöksiä, vaikka ne satuttaisivat useita ihmisiä ja luontoa. Näkymättömyysviitan turvin ihmisestä tulee oikeushenkilö.

Osakkeenomistajat, hallitusten ja johtoryhmien jäsenet, konsultit, toimitusjohtajat sekä sidosryhmien edustajat: te olette ihmisinä vastuussa yhtiönne toiminnasta. Kaikki suurimmat uskonnot opettavat saman kultaisen säännön ja lain: kaikki minkä tahdotte muiden tekevän teille, tehkää se heille. Tämän lain mukaan ei tule olemaan tekosyitä, joilla voisi paeta vastuuta. Oikeushenkilö on tunnistettavissa niiksi ihmisiksi, jotka vaikuttavat yrityksen toimintaan ja valintoihin. Jokainen on vastuussa, jopa yövuoron siivooja.

Hyveyrittäjä muistaa ja tunnustaa vastuunsa, ja ymmärtää, että yrittäjyys on vain yksi tapa toimia ihmisenä maailmassa. Yrittäjä tai kauppias ei ole sen kummempi kuin työläinen, erilaiset opettajat (entinen papisto) tai poliitikot (entinen hallitsijat). Yritystoimintaa ohjaavat samat arvojärjestelmät, joita muutenkin elämässä ihmiskuntana vaalimme. Hyveliiketoimintaan kuuluu pohtia asioita luonnon, ihmisten, yhteiskuntavastuun sekä koko maapallon ja jopa aurinkokunnan näkökulmista. Hyveliiketoimintaa harjoittava yksilö seisoo hyvän omantunnon ja totuuden peruskallion päällä. Tämä on merkittävä kilpailuetu, sillä ihmiset ja luonnonlait tukevat tällaisia toimijoita voimakkaasti. Hyveellinen toiminta vetää puoleensa painovoiman tavoin lisää hyveitä ja hyviä asioita.

Hyveliiketoimintaan liitetään teologiset hyveet usko, toivo ja rakkaus. Omaan oikeushenkilöön pitää pystyä uskomaan, ja sen toiminnan taustalla on oltava toivoa paremmasta huomisesta. Usko ja toivo eivät kuitenkaan yksinään riitä, oikeushenkilön elinympäristössä on oltava myös rakkautta. Ei pelkästään henkilöstöön kohdistuvaa rakkautta, vaan myös sellaista yleistä välittämistä sekä oikeiden päätösten ja tekojen rohkeaa tekemistä. Hyveelliseen liiketoimintaan liitetään myös viisaus, kohtuus, ja oikeudenmukaisuus, jotka puolestaan säätelevät yrityksen toimintaa käytännöntasolla. Hyveliiketoimintaa harjoittava yritys ei koskaan tähtää vain rahallisten tuottojen maksimointiin, vaan se yksinkertaisesti toimii eettisesti oikein. Näin myös operatiivisella tasolla toimiva henkilöstö voi hyvin, eikä joudu tekemään henkilökohtaisten arvojensa vastaisia toimia. Usein tämä hyvä toimintamalli johtaa lopulta myös oikeushenkilön kannalta parhaaseen tulokseen, koska projektit ovat aina suunniteltu periaatteella, jossa kaikki voittavat.

Myös oikeushenkilö voi olla hyvä tyyppi! Hyveyrittäjä on kuin lapsestaan huolehtiva vanhempi, joka kasvattaa oman oikeushenkilönsä osaksi tätä maailmaa. Mitä arvoja oikeushenkilölle opetetaan ja miten se opetetaan toimimaan erilaisissa valintatilanteissa, on aina kiinni vanhemmasta tiettyyn pisteeseen asti.

Jos sinulla on yritys, sinulla on myös oikeushenkilö, jonka kasvattamisesta ja arvoista sinun tulee huolehtia. Oikeushenkilöllä ja luonnollisella henkilöllä on kuitenkin yksi merkittävä ero. Oikeushenkilö ei koskaan kasva täysi-ikäiseksi itsestään huolehtijaksi, vaan sen kasvatusvelvollisuus on ikuinen. Kasvatusvanhemmat voivat toki matkan aikana muuttua, mutta vastuu kasvattamisesta pysyy aina jollakin luonnollisella henkilöllä. Vaikka ihminen voi maallisessa oikeudessa vedota osakeyhtiölakiin ja omaan koskemattomuuteensa, tätä samaa etuoikeutta ei ole hänen edessään, joka punnitsee meidän jokaisen sydämen.

perjantai 7. lokakuuta 2016

Aarteet taivaiden valtakunnassa

Vaikka minä tuntisin kaikki maailman ajanmitat ja osaisin laskea jokaisen pituuden, en minä olisi mitään ilman ymmärrystä symbolien kielestä. Mitat nimittäin muuttuvat ja aikaa voi laskea äärettömän monella eri tavalla, mutta symbolit ovat ikuisia – kun ne kerran oppii tuntemaan, niitä ei enää kukaan voi ottaa sinulta pois. Niin kauan kuin taivaankappaleet kiertävät toisiansa ja maan piiri pysyy kasassa, niin kauan tämä Sana pysyy totena. Ennemmin sortuu palava taivas, ja maa hukkuu tulvaveteen kuin nämä sanat käyvät turhaksi. Siksi symbolien kieli on aarre taivaiden valtakunnassa.

Toinen aarre taivaiden valtakunnassa on tieto kaiken alusta ja syvyydestä. Mitään maailman asiaa tai ketään maailman ihmistä ei voi todella tuntea, ilman että tuntee sen, mistä se tai hän on rakentunut. Jakamalla kaiken osiin, mikä on jaettavissa, ja sen jälkeen tutkittaessa näiden yksinkertaisten osien alkuperää on mahdollisuus oppia tuntemaan ylimmän Jumalan suurin armo. Tieto ja perimmäinen totuus ihmisen, ihmiskunnan ja maailmankaikkeuden alkuperästä saavutetaan itsensä ja tiedon tutkimisen kautta, sekä kurinalaisen, ahkeran työskentelyn kautta, sekä vielä jatkuvan rukouksen ja pyhittymisen kautta.

Suurin aarre taivaiden valtakunnassa on maailmankaikkeuden ja olemattomuuden jakamaton perustila, eli rakkaus. Rakkaus sisältää kaiken kuvaamattoman armon ja puhtaimman totuuden. Tosin toisaalta rakkaus sisältää myös kaikista raaimman ankaruuden ja likaisimmat valheet. Ja vielä enemmänkin se sisältää, ja ei mitään se sisällä – siksi rakkaus on kaikki mitä on ja mitä ei ole. Jumalan edessä minä olen kuin pieni lapsi, joka rakastaa Isäänsä yli kaiken – se on suurin aarre taivaiden valtakunnassa. Tästä rajattomasta rakkaudesta riittää myös naapureille, ystäville, tuntemattomille, vihamiehille, omalle perheelle sekä itselle.

maanantai 3. lokakuuta 2016

Ennen vastauksia on oltava kysymykset

Kuvassa on tiedon symboli, eli Vitruviuksen mies.
Oletko koskaan miettinyt, mitä tarkoittaa lupaus ”kysyvälle vastataan”? En nyt tarkoita sellaista lyhyttä kahden sekunnin miettimistä, vaan vaikkapa parin kolmen tunnin syvää mietiskelyä.

Henkistä heräämistä, Totuuden tietä ja sielun puhdistumista voisi kuvata hyvin siten, että kyse on kysymysten kysymisestä. Joskus onkin todettu, etteivät meitä aja eteenpäin vastaukset, vaan juuri kysymykset. Jos meille riittäisivät vastaukset, sielu olisi tyytyväinen ja valaistunut luettuaan läpi esimerkiksi kaikki neljä evankeliumia. Näin ei kuitenkaan tapahdu. Osaatko arvella, miksi?

Jos sielu ei ole ”etsivässä, avoimessa tilassa”, sille saa syöttää ja juottaa mitä tahansa viisautta ja maailman mysteereiden vastauksia, mutta se ei kykene ottamaan mitään vastaan. Sielu, joka ei etsi vastauksia ja totuutta, on tyytynyt senhetkiseen kohtaloonsa – se ei enää halua kysyä mitään, eikä se siksi voi saada vastauksia.

Annan esimerkin. Jos jokin pyhä kirja tai symboli ei aukea tietoisella tasolla, sielu voi helposti ajatella, ettei tämä ole totta tai ettei tässä ole mitään järkeä. Ja se onkin totta – mutta vain tuolle sielulle ja tuossa hetkessä. Jos tilanteessa haluaisi päästä eteenpäin, voisi kysyä esimerkiksi: ”Tarkalleen ottaen mitä minä en vielä ymmärrä tässä?” Heti seuraava kysymys tulisi olla: ”Mitä minä tästä jo ymmärrän?” Ja kolmas, ehkä se tärkein kysymys tulisi olla: ”Onko minulla omakohtainen kokemus tästä aiheesta?”

Sielun tietoisuus ei voi ulottua pidemmälle tulevaisuuteen kuin sen omaan kokemukseen, joka avartaa ymmärrystä ja nostattaa tietoisuutta. Sielu voi lukea sata kertaa läpi symboliset tarinat leivistä ja kaloista, mutta jos se ei ole edennyt Totuuden tiellä riittävän pitkälle, on se ajautunut tutkimaan omalla järjellään vääriä asioita. Tällöin pyhät kirjat ovat vain papyrussuo, johon sielu hukkuu. Oman egon halu tietää kaikki asiat heti paikalla tulee erottaa vilpittömästä tarpeesta tietää asioista.

Totuuden tien ensimmäisessä vaiheessa on tärkeää pohtia esimerkiksi seuraavia kysymyksiä:


”Olenko oikeasti valmis kohtaamaan totuuden itsestäni, ihmiskunnasta ja kaikkien asioiden alkuperästä, vai onko minulla edelleen henkilökohtaisia arvoja ja uskomuksia, jotka ovat minulle tärkeämpiä, kuin totuus itse?”

”Olenko hyväksynyt maailman ja ihmiskunnan juuri sellaisena kuin ne tällä hetkellä ovat, Jumalan täydellisenä luomakuntana, vai haluanko edelleen jatkuvasti puuttua asioiden tilaan, ohjata ja kommentoida muita, sekä tuoda esiin omat ajatukseni hyvästä ja pahasta?”

”Olenko valmis kohtaamaan itseni, yksin, ilman ulkopuolisia pelastajia, porukoita, kerhoja, sukua, puolisoa ja muita välikäsiä, sekä käyttämään tähän sieluni kohtaamiseen niin paljon aikaa, kuin siihen tarvitaan?”

”Olenko hyväksynyt itseni ja rakastanko itseäni juuri tällaisena kuin olen, vai haluanko edelleen jatkuvasti kehittää itseäni, tai olla aina vain hieman onnellisempi, erilaisempi, persoonallisempi, parempi?”

”Tiedänkö sen aivan varmasti, etten itse välttämättä tiedä juuri mitään, tästä maailmasta tai mistään mahdollisista muista maailmoista?” (Tämä on ensimmäinen perisynnintunnustus).

”Uskonko ’Jumalaan’, tai miksi tahansa Häntä nimitänkään, ja onko minulla omakohtainen kokemus Hänen armostaan ja totuudestaan?” (Tämä on todellisen uskon, eli luottamuksen herääminen).

”Tunnenko itseni, eli tiedänkö mikä on sieluni, elämänfilminauhani, ja tunnenko Jumalan nimen ’Minä Olen’ todellisen merkityksen?”

”Olenko ymmärtänyt sieluni humaltuneen elämästä ja omasta tahdostani, sekä siksi alkanut epäillä ja kieltää itseäni käyttäytymisen, uskomusten, arvojen, identiteetin ja koko persoonan tasoilla?”

”Ymmärränkö ”todellisen” pahuuden luonteen, eli oman itsekkään olemukseni, ja olenko valmis kadottamaan ”oman” elämäni?”

”Olenko alkanut luulla, että sillä on Jumalan kohtaamisen kannalta merkitystä, mitä olen ollut ja tehnyt aiemmissa elämissäni, vai olenko ymmärtänyt, että juuri tästä elämänpyörästä tulee vapautua ja päästää irti? Toisin sanoen, luulenko uudelleensyntymisen olevan palkinto, vai olenko ymmärtänyt sen rangaistuksellisen luonteen?”

”Ymmärränkö symboliset käsitteet ’tyhjyys’, ’äärettömyys ja ajattomuus’, ’pimeys ja lepo’, sekä ’kuvaamattomuus, aistimattomuus ja muodottomuus’ – toisin sanoen, tunnenko hengen olemattomuuden rakenteen, eli totuuden?”

”Ymmärränkö luomistyötä ja luomisen sääntöjä, eli olenko hahmottanut mielessäni maailmankaikkeuden rakenteellista järjestystä, vai uskonko edelleen taikauskoiseen kaaokseen tai tyydynkö vain hokemaan itselleni ”kaikella on tarkoitus” ilman, että kuitenkaan selvitän tätä tarkoitusta?”

”Pelkäänkö kuolemaa, ja olenko ymmärtänyt, että jos pelkään kuolemaa, pelkään itse asiassa ”omaa” elämääni ja sen kadottamista?”

”Enkö pelkää enää kuolemaa, eli olenko alkanut luulla, että kuolema vapauttaa valaistumattoman sielun elämänpyörästä, ja että sielu ei enää syntyisi tänne kulkemaan hengellisen evoluution päätöspisteeseen asti?”

”Olenko edennyt pisteeseen asti, josta en voi enää ”omin” voimin päästä eteenpäin?”

”Olenko valmis antautumaan täydellisesti ja kokonaisvaltaisesti Jumalan, tai miksi ikinä Häntä kutsunkaan, käytettäväksi, samalla katuen pahoja tekojani, ajatuksiani ja itsekästä olemustani?”

”Olenko valmis siihen, että sydämeni punnitaan, ja että saan tietää todellisen tarkoitukseni tässä ja kaikissa elämissäni?”


Yllä olevat kysymykset ovat kuin sydämesi ja sielun maaperän valmistelua taivaalliselle siemenelle, josta sinun sisällesi tulee kasvamaan oikea tiedon- ja elämänpuu. Periaatteessa niin sanottu Jumalallinen ohjaus toteutuu aina, kun ihminen kysyy oikean kysymyksen itseltään ääneen, ja on valmis työskentelemään saamansa vastauksen kanssa. Jos kysymys on epäoleellinen, itsekäs tai se koskee vääriä asioita, ihminen ei tule koskaan saamaan rukouksiinsa oikeita vastauksia. Onneksi aivan samalla tavalla pätee kuitenkin, että jos kysymys on aito, utelias ja alistuva pyyntö ymmärtää itseään ja totuutta, kysymykseen tullaan aina vastaamaan – tavalla tai toisella.

Jos sinulla ei ole enää viime aikoina noussut mieleen mitään kysyttävää Totuuden tiehen liittyen, sinä olet joko valaistunut ihminen (ja toteutat Jumalan tahtoa täällä maan päällä), tai sielusi on jumissa (ja ”nukahtanut”) jollekin Totuuden tien ahtaista porteista. Portinvartija päästää sinut kyllä sisään, kun kysyt häneltä oikean kysymyksen.

Myös portinvartijat toteuttavat lakia: ”Kysyvälle vastataan, etsivä löytää ja kolkuttavalle avataan.” Jos et koskaan ensin kysy, ja sen jälkeen aktiivisesti etsi vastausta saamasi johdatuksen kanssa, et voi myöskään palata saman portin ääreen myöhemmin ja koputtaa siihen. Kun ihmisen sydämessä on oikeat vastaukset, ja hän koputtaa mille tahansa portille, se tullaan aina avaamaan – se on laki, joka pysyy.